1. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914’te başlamış ve 11 Kasım 1918’de sona ermiştir. 4 yıl süren bu savaş büyük çaplı zarar ve asker kaybına yol açmıştır. Adından da anlaşıldığı gibi 1. Dünya Savaşı, birçok devletin içinde bulunduğu bir savaştır. Avrupa merkezli bu savaşa 2. Dünya Savaşına kadar Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır. 1.Dünya Savaşı iki ana taraftar devletlerin arasında yapılmıştır. Birisi itiraf devletleri birisi de ittifak devletleridir.

İtilaf Devletleri Arasında Yer Alan Devletler:

  • Fransa 
  • Birleşik Krallık
  • Rusya 
  • İtalya 
  • Amerika 
  • Yunanistan 

İttifak Devletleri Arasında Yer Alan Devletler:

  • Avusturya-Macaristan
  • Almanya 
  • Osmanlı
  • Bulgaristan 

İtalya ilk zamanlar ittifak devletindeyken sonradan itilaf devletine geçmiştir. İtilaf devletine geçmesinin asıl nedeni, Birleşik Krallık ve Fransa Devletleri’nin henüz savaşa girmemiş olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan toprak vereceğini söyleyerek İtalya’yı kendi saflarına çekmişlerdir.

1. dünya savaşı

Savaş Sırasında Çekilmiş Kitap Okuyan Asker Fotoğrafı

1.Dünya Savaşı sırasında itilaf devletinin 42,959,930’a yakın askeri personel bulunmaktaydı. İttifak, devletlerinin ise 25,248,321’e yakın askeri personeli bulunmaktadır. Bu verilere göre ne kadar imkânsız bir savaş olduğu rakamlardan da belli olabiliyor. Savaşın asıl fitillenmesinin sebebi; Avusturya veliahtının Arşidük Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te Gavrilo Princip adında Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi savaşın başlama nedenlerinden biridir.

1.Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Osmanlı 

1.Dünya Savaşı Cepheleri; Taarruz ve Savunma Cepheleri olmak üzere ikiye ayrılır. Taarruz Cepheleri içerisinde Kanal Cephesi ve Kafkas Cephesi yer alır. Kanal Cephesi, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla Mısır’da açılmış bir cephedir. Fakat Osmanlı Devleti bu cephede başarısız olmuştur. Kafkasya Cephesi, Osmanlı’nın Rusya için açtığı taarruz cephesidir. Osmanlı yenilmesine rağmen toprak kazandığı tek cephedir.

Savunma Cepheleri; Çanakkale Cephesi, Irak Cephesi, Suriye-Filistin Cephesi ve Hicaz-Yemen Cepheleridir. Canakkale, Rusya’ya yardım gitmesini engellemek için açılmıştır.

Irak Cephesi de aynı görevdedir. Suriye-Filistin ise kapanan son cephedir.

Müttefiklere yardım etmek amacıyla açılmış cephelerde vardır.Bunlar; Romanya Cephesi, Makedonya Cephesi ve Galiçya Cephesi’dir.

1.Dünya Savaşı Nedenleri

Fransız İhtilalinden sonra gelen milliyetçilik düşüncesi,

– Sanayi İnkılabının getirdiği sömürgecilik anlayışı,

– Devletlerin bağımsızlık düşüncelerinin artması,

– Devletler Arası silahlanma yarışı, üstünlük sağlama ve sömürge arayışı,

– Bir diğer sebep de biraz önce değindiğimiz Franz Ferdinand’ın Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi.

1.Dünya Savaşı Sebepleri

Asya ve Avrupa ülkelerinin düzenleri bozulmuş, Osmanlı, Rusya, Avusturya-Macaristan parçalanmaya başlamıştır.

– Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan ve Polonya adında yeni ülkeler kurulmuş.

– Yeni anlaşmalar imzalanmıştır. Bunlar; 

– Almanya: Versailles Antlaşması,

– Avusturya: St. Germain Antlaşması,

– Macaristan: Triyanon Antlaşması,

– Bulgaristan: Neuilly Antlaşması,

– Osmanlı Devleti: Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti çok ağır maddeleri bulunan bu antlaşmanın imzalanması için zorlanmıştır fakat geçersiz bir antlaşmadır. 


Kaynak .

Yazar Hakkında

artbiltech

Founder

Uluslararası kaynaklardan toplanarak hazırlanan içerikleri web sitesine ekler ve ilgili okuyucularına(abonelerine) ulaştırır.

Tüm yazıları göster