Ona, Mimar Sinan ya da Koca Mimar Sinan Ağa derlerdi. Türk mimar, aslında soyunun kesin Türk olduğu bilinmese de bazı kaynaklarda Rum asıllı, olduğu da söyleniyor. Koca Sinan Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 1489’da doğdu, ölümü 17 Temmuz 1588’de İstanbul’da öldü.

Mimar Sinan hakkında birçok bilgiye, kendi ağzından Sâi Mustafa Çelebi’ye yazdırdığı ‘Yapılar Kitabı, Mimar Sinan’ın Anıları’ (Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye) yapıtlarından ulaşabiliriz. Yavuz Sultan Selim (I.Selim) padişah olduktan sonra yeni bir kanun çıkararak Rumeli’de olduğu gibi Anadolu’dan da asker devşirmeyi münasip bulmuştur. Bu uygulama sebebiyle Koca Sinan 1512’de devşirme olarak İstanbul’a getirilmiştir. Orduya asker yetiştirmekle görevli olan Acemi Oğlanlar Ocağına verilmiştir. Bir çok sefer ve savaşlarda bulunmuştur. Çaldıran Savaşı ve Mısır Seferi gibi bu seferlerden sonra da Yeniçeri Ocağına alınmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1522’de Belgrad, 1522 de Rodos Seferine katıldı ve başarılarından dolayı subaylığa yükseldi. 1526’da katıldığı Mohaç Seferinden sonra Zemberekçibaşı yani bizim deyimimizle Baş Teknisyen oldu. Bunlarla birlikte birçok Savaş ve sefere katılan Sinan. 1528’de Karabuğdan (Moldovya) Seferi sırasında Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüye Padişah Kanuni’nin dikkatini çekti. Mimar Acem Ali vefat edince 49 yaşında baş mimarı (sermimaran-ı hassa) oldu. 
Get hooked on running with these treadmill workouts for beginners buy winstrol kettlebell workout for women: legs, shoulders, chest, core, and glutes
Mimar Sinan, Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu çağlarda yaşamıştır. 3 padişaha hizmet vermiş mimarlık yapmıştır. Bu padişahlar; Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat’tır. Koca Sinan’ın yaptığı eserler ölümünden seneler sonra da günümüzde bile hâlâ yaşamakta. Mimar Sinan’ın senelerce yaptığı eserler konuşulmuş, heykelleri dikilmiş, yurt dışında kitabı okutulmuş ve üniversite ve birçok okula da adı konulmuştur.

Mimar Sinan ve Selimiye Camii

Gelelim Mimar Sinan’ın 86 yaşında yaptığı ‘Ustalık Eserim’ dediği Edirne’deki Selimiye Camii’ne(1575). Hz. Muhammed (S.A.V) rüyasında gören padişah II. Selim, Peygamberimizin emri üzerine bugünkü Camii’nin bulunduğu yere Camii yaptırmaya karar vermiştir. Mimar Sinan II.Selim’in emri üzerine Camii’nin yapımına başlamıştır. Camii’ye başlamadan önce yapımında kullandığı bütün taş malzemeyi iki yıl boyunca Camii’nin yapılacağı arazide bekletmiş. Bunun nedeni ise zeminin oturmasını sağlamaktır. İnşaat temelinin yapımının uzun sürmesi her yerde konuşulurken ve inşaat hızla devam ederken Mimar Sinan ortadan aniden kaybolur. Her yeri arasalar da Sinan’ı hiçbir yerde bulamamışlardır. 8 yıl geçtikten sonra Mimar Sinan ortalığa çıkmış. Padişah Selim bu duruma çok sinirlenmiş ve Sinan’ı yanına getirmeleri için askerlerine emir vermiş. Sinan huzura çıkmış ve padişaha anlatmış ‘hesaplarıma göre 8 yıl gerekiyordu.’ demiş ve anlatmış her şeyi. Padişah, Sinan’ı affetmiş ve çalışmalarına devam etmiştir. 

mimar sinan selimiye camii

Mimar Sinan’ın Ustalık Eserim Dediği Selimiye Camii

Camii’nin Bilinmeyenleri

Camii’nin 31.25 m çapındaki tek kubbesi Allah’ın tek olduğuna işaret eder. Pencerenin 5 kademeli oluşu İslam’ın 5 şartını, 4 vaaz kürsüsü 4 hak mezhebi, 32 kapı İslamiyet’in 32 farzını, arka minarede 6 yolun olması imanın 6 şartını, 12 şerefesi ise 12. padişah tarafından yapıldığını ifade etmektedir. 

Mimar Sinan Mucizesi

Günümüzdeki araştırmacılar bu eserin günümüze kadar nasıl geldiğini, depremlerden hasar almadan nasıl bugüne ulaştığını araştırdıklarında mucize bir olayla karşılaşıyorlar. Mimar Sinan’ın mucizesi Camii’nin yere sabitlenmediğini, aksine raylı sistem benzeri yerine 5 derece oynayarak uzun sürelerdir ayakta kaldığını tespit etmişlerdir.

Selimiye Camii’nin Kubbesi

Kubbeyi o genişliğe oturtmak için Mimar Sinan bilinmeyen bir denklem ile matematikte yeni bir işlem çözümleyerek yaptığı söyleniyor. Ayrıca öyle bir mucizevi bir mimarlık eseri ki minarenin şerefelerine çıkanların yolda birbirlerini görmemeleri büyük bir deha ürünü olduğunu kanıtlıyor. 

Mimar Sinan, bu mucizevi eserleriyle Japonlara, Almanlara ve birçok ülkeye mimarlık konusunda ışık tutmuştur. 


Kaynak .

Yazar Hakkında

artbiltech

Founder

Uluslararası kaynaklardan toplanarak hazırlanan içerikleri web sitesine ekler ve ilgili okuyucularına(abonelerine) ulaştırır.

Tüm yazıları göster